VĂN PHÒNG BÌNH DƯƠNG

YUYA MATSUMURA

Trưởng đại diện Văn phòng Bình Dương
Trưởng phòng

YUYA MATSUMURA

[Tự giới thiệu]

Tính cách của tôi là luôn suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực. Nên có lẽ khi ở những nước Đông Nam Á làm tôi cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn.

[Message]

Dù luật pháp Việt Nam còn nhiều điểm chưa rõ ràng, nhưng cũng dần được thay đổi cùng với nhiều ví dụ thực tế, tôi mong sẽ trở thành một đối tác hỗ trợ khách hàng xúc tiến đầu tư tại Việt Nam cũng như an tâm trong hoạt động kinh doanh sau khi đầu tư.

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 2011
Tốt nghiệp khoa Thương mại Đại học Doshisha (Nhật Bản)
Năm 2012
Bắt đầu làm việc tại Công ty I-GLOCAL
Năm 2013
Làm việc tại Văn phòng Hà Nội
Năm 2014
Làm việc tại Văn phòng Cambodia
Năm 2015
Nhậm chức Trưởng văn phòng Bình Dương
Nguyen Thi Phuong Thao

Bộ phận Tư vấn Kế toán và Thuế
Trưởng phòng

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

[Tự giới thiệu]

Tôi luôn cố gắng học hỏi kiến thức chuyên môn và trau dồi kinh nghiệm thực tế, với tinh thần nhiệt huyết.
Phương châm của tôi là dựa trên những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế này để có thể đưa ra những hướng tư vấn thích hợp nhất cho khách hàng.

[Message]

Tôi và tất cả nhân viên của văn phòng Bình Dương luôn cố gắng hỗ trợ khách hàng với kiến thức chuyên môn và quyết tâm vượt qua kỳ vọng của khách hàng.

[Kinh nghiệm công tác]

Năm 2010
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp.HCM
Năm 2010
Làm việc tại Công ty kiểm toán RSM
Năm 2011
Làm việc tại Công ty kiểm toán KPMG
Năm 2015
Làm việc tại Công ty I-GLOCAL