Thông tin hội thảo từ tháng 1 ~ tháng 6 năm 2019

Hồ Chí MinhHồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Kỹ năng mềm - Phát triển bản thân [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên dưới 3 năm kinh nghiệm
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 5, 17/01 Kỹ năng quản lý công việc cơ bản dành cho cấp Nhân viên 09:00~17:00 1,200,000
Thứ 6, 22/02 Chỉ số vượt khó (Adversity Quotient-AQ), biến khó khăn thành cơ hội 09:00~17:00 1,200,000
Thứ 6, 15/3 Kỹ năng Hou-ren-sou & báo cáo với cấp trên hiệu quả 09:00~17:00 1,200,000
Kỹ năng quản lý [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên quản lý cấp trung
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 6, 05/4 Nâng cao năng lực quản lý công việc, giúp đội nhóm hoàn thành mục tiêu 09:00-16:00 1,200,000
Thứ 6, 17/5 Nâng cao kỹ năng quản lý con người, giúp đội ngũ phát triển 09:00-17:00 1,200,000
Thứ 6, 14/6 Kỹ năng đào tạo người huấn luyện nội bộ (Train the trainer) 09:00-17:00 1,200,000
Thuế - Kế toán [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên phụ trách về thuế-kế toán
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 5, 03/1 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 09:00-12:00 700,000
Thứ 6, 12/4 Lưu ý về thuế và kế toán cho nhân viên mới 09:00-12:00 700,000
Thứ 4, 17/4 Đọc hiểu báo cáo tài chính cơ bản 09:00-16:00 1,200,000
Thứ 3, 21/5 Thực tiễn áp dụng hóa đơn điện tử tại DN 09:00-12:00 700,000
Thứ 6, 07/6 Đọc hiểu báo cáo tài chính cơ bản bằng tiếng Nhật (Phần 1) 09:00-12:00 1,000,000
Thứ 4, 26/6 Diễn đàn Thuế - Kế toán 6 tháng đầu năm 2019 09:00-12:00 700,000
Hành chính - Nhân sự - Lao động [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên hành chính-Nhân viên quản lý
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 3, 19/3 Những lưu ý khi chấm dứt Hợp đồng lao động 09:00-12:00 1,000,000
Thứ 4, 24/4 Các vấn đề cần lưu ý trong lĩnh vực hành chính dành cho các DN mới thành lập trong vòng 1 năm hoặc sắp thành lập 09:00-12:00 700,000
Thứ 4, 05/6 Diễn đàn lao động nhân sự 6 tháng đầu năm 2019 09:00-12:00 700,000
Kỹ năng bán hàng
Đối tượng: Nhân viên & quản lý bán hàng
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 6, 22/3 Kỹ năng bán hàng Sell-through 09:00-17:00 1,500,000
Thứ 6, 10/5 Quản lý đội ngũ bán hàng - bao gồm xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực đội ngũ bán hàng p 09:00-17:00 1,500,000

(Chú ý)

  • Học phí không VAT, bao gồm tài liệu và trà nước thời gian nghỉ giải
  • Đối với quý khách hàng ký kết Hợp đồng “Business Supporting” với I-GLOCAL sẽ được ưu tiên đăng ký trước. Hơn nữa, I-GLOCAL sẽ chịu phí tham gia cho từ 1-2 khách/công ty. Đối với trường hợp quý khách hàng đã tham gia hội thảo có cùng chủ đề tại văn phòng Hà nội hoặc văn phòng Bình Dương trong khoảng thời gian từ tháng 1-6/2019 thì cũng được áp dụng ưu đãi như trên.
  • Có trường hợp thay đổi ngày tổ chức và khung thời gian, vui lòng xác nhận lại với chúng tôi trước khi tham gia.
Hà NộiHà Nội
Hà Nội
Kỹ năng mềm - Phát triển bản thân [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên dưới 3 năm kinh nghiệm
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 6, 11/01 Kĩ năng quản lý thời gian 14:00~17:00 700,000
Thứ 6, 22/03 Nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp Nhật Bản 14:00~17:00 700,000
Thứ 5, 28/03 Kĩ năng viết báo cáo 14:00~17:00 700,000
Thuế - Kế toán [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên phụ trách về thuế-kế toán
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 6, 22/03 Lưu ý liên quan đến sử dụng và quản lý Hóa đơn đỏ 14:00~17:00 700,000
Thứ 6, 19/04 Tiếp cận và ứng dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần 14:00~17:00 700,000
Thứ 6, 17/05 Những sai sót kế toán cần tránh 14:00~17:00 700,000
Thứ 6, 24/05 Thanh tra thuế tại văn phòng đại diện 14:00~17:00 700,000
Thứ 3, 18/06 Thảo luận về báo cáo tài chính và chế độ kế toán doanh nghiệp 14:00~17:00 700,000
Thứ 6, 21/06 Thuế nhà thầu (FCT) 14:00~17:00 700,000
Thứ 4, 26/06 Những điểm cơ bản của chuyển giá 14:00~17:00 700,000
Hành chính - Nhân sự - Lao động [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên hành chính-nhân sự lao động
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 4, 16/01 Những điểm lưu ý trong tính lương của công ty 14:00~17:00 700,000
Thứ 6, 15/03 Diễn đàn lao động nhân sự 6 tháng đầu năm 2019 14:00~17:00 700,000
Thứ 4, 15/05 Bảo mật thông tin trong công ty 14:00~17:00 700,000
Các hội thảo khác [Tiếng Việt]
Đối tượng: Các khách hàng quan tâm đến các lĩnh vực có liên quan
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 2 15/4 Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng kinh tế 14:00~17:00 700,000

(Chú ý)

  • Học phí không VAT, bao gồm tài liệu và trà nước thời gian nghỉ giải
  • Đối với quý khách hàng ký kết Hợp đồng “Business Supporting” với I-GLOCAL sẽ được ưu tiên đăng ký trước. Hơn nữa, I-GLOCAL sẽ chịu phí tham gia cho từ 1-2 khách/công ty. Đối với trường hợp quý khách hàng đã tham gia hội thảo có cùng chủ đề tại văn phòng Hồ Chí Minh hoặc văn phòng Bình Dương trong khoảng thời gian từ tháng 1-6/2019 thì cũng được áp dụng ưu đãi như trên.
  • Có trường hợp thay đổi ngày tổ chức và khung thời gian, vui lòng xác nhận lại với chúng tôi trước khi tham gia.
Bình DươngBình Dương
Bình Dương
Kỹ năng mềm - Phát triển bản thân [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên dưới 3 năm kinh nghiệm
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 3, 15/01 Kỹ năng quản lý công việc cơ bản dành cho cấp Nhân viên 09:00-16:00 1,200,000
Thứ 3, 26/02 Chỉ số vượt khó (Adversity Quotient-AQ), biến khó khăn thành cơ hội 09:00-16:00 1,200,000
Thứ 3, 12/3 Kỹ năng Hou-ren-sou & báo cáo với cấp trên hiệu quả 09:00-16:00 1,200,000
Kỹ năng quản lý [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên quản lý cấp trung
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 3, 02/4 Nâng cao năng lực quản lý công việc, giúp đội nhóm hoàn thành mục tiêu 09:00-16:00 1,200,000
Thứ 3, 14/5 Nâng cao kỹ năng quản lý con người, giúp đội ngũ phát triển 09:00-16:00 1,200,000
Thứ 3, 18/6 Kỹ năng đào tạo người huấn luyện nội bộ (Train the trainer) 09:00-16:00 1,200,000
Thuế - Kế toán [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên phụ trách về thuế-kế toán
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 6, 04/01 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 09:00-12:00 700,000
Thứ 4, 10/4 Lưu ý về thuế và kế toán cho nhân viên mới 09:00-12:00 700,000
Thứ 5, 18/4 Đọc hiểu báo cáo tài chính cơ bản 09:00-16:00 1,200,000
Thứ 4, 22/5 Thực tiễn áp dụng hóa đơn điện tử tại Doanh nghiệp 09:00-12:00 700,000
Thứ 5, 06/6 Đọc hiểu báo cáo tài chính cơ bản bằng tiếng Nhật (Phần 1) 09:00-12:00 1,000,000
Thứ 5, 27/6 Diễn đàn kế toán thuế 6 tháng đầu năm 2019 09:00-12:00 700,000
Nhân sự - Lao động [Tiếng Việt]
Đối tượng: Nhân viên hành chính-nhân sự lao động
Ngày
tổ chức
Nội dung Thời gian
cần thiết
(Dự kiến)
Chi phí
(VND)
Thứ 3, 28/5 Những lưu ý khi xử lý kỷ luật lao động 09:00-12:00 1,000,000
Thứ 3, 12/6 Diễn đàn lao động nhân sự 6 tháng đầu năm 2019 09:00-12:00 700,000

(Chú ý)

  • Học phí không VAT, bao gồm tài liệu và trà nước thời gian nghỉ giải
  • Đối với quý khách hàng ký kết Hợp đồng “Business Supporting” với I-GLOCAL sẽ được ưu tiên đăng ký trước. Hơn nữa, I-GLOCAL sẽ chịu phí tham gia cho từ 1-2 khách/công ty. Đối với trường hợp quý khách hàng đã tham gia hội thảo có cùng chủ đề tại văn phòng Hà nội hoặc văn phòng Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ tháng 1-6/2019 thì cũng được áp dụng ưu đãi như trên.
  • Có trường hợp thay đổi ngày tổ chức và khung thời gian, vui lòng xác nhận lại với chúng tôi trước khi tham gia.
セミナーに関するお問合せ